O mnie

Logopeda Kielce - Aneta Iwan 17.11.2014

O mnie


Doświadczenie zawodowe

 • Od 2007: Prywatna praktyka logopedyczna
 • Od 2004: Ośrodek Wczesnej Interwencji w Kielcach,
  PSOUU Koło w Kielcach
 • 2007-2009: „Renoma” Centrum Opiekuńczo-Medyczne
 • 2007-2010: Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne „Terapeuta”
 • 2008-2010: ZKDŚZiPZ „Zdrowie”

Wykształcenie

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Rewalidacja z Terapią Pedagogiczną
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
  Logopedia i Pragmatyka Komunikacyjna
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu
  Neurologopedia kliniczna

Wybrane kursy i szkolenia

 • Neurorozwojowa koncepcja terapeutyczna wg Castillo Moralesa®
  (kurs całościowy z certyfikatem Castillo Morales® Vereinigung e.V.)
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
  (certyfikat dr Marity Gehrke)
 • Kurs Instruktorski Masażu Shantala – Polska Szkoła Masażu Shantala®
 • „MFT 9-99 sTArs” – Miofunkcjonalna terapia wg A. Kittel
 • Ergoterapia w pediatrii. Terapia ręki (dr Teresa Kaczan)
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej (dr Teresa Kaczan)
 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie (dr Jolanta Panasiuk)
 • Dysfagia (certyfikat Praksedy Szyper) – Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych I i II stopień
 • Diagnozowanie z zakresu AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących
  z użyciem narzędzia „Spraw jak się porozumiewam” (dr Magdalena Grycman)
 • Szkolenie superwizyjne – analiza użytkowników AAC prezentujących umiejętności z zakresu porozumiewania się na poziomach 0, I, II (dr Magdalena Grycman)
 • Metoda werbo-tonalna w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy I i II stopień
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli (dr Marta Korendo)
 • Terapia taktylna – Program MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration
 • Od niemowlęcia do dojrzałości – opieka, pielęgnacja i terapia osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
 • Kurs kwalifikacyjny – Oligofrenopedagogika
 • Makaton I i II stopień (dr Bogusława Kaczmarek)
 • Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej ADHD
 • Autyzm- diagnoza, nowe metody terapii cz. I (prof. Jagoda Cieszyńska)
 • Autyzm cz. II – metody terapii humanistycznej (prof. Jagoda Cieszyńska)
 • Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne I stopień
 • Metoda Dobrego Startu (prof. M.Bogdanowicz)

Comments are closed