Masaż Shantala

Logopeda Kielce - Aneta Iwan 17.11.2014

Masaż Shantala:


Masaż Shantala – to jedna z najstarszych technik masażu, która jest ukierunkowana na bliski kontakt rodzica/opiekuna z dzieckiem, został on wprowadzony przez francuskiego lekarza położnika F. Leboyer. Masaż ten jest ukierunkowany na:

 • stworzenie głębszej więzi emocjonalnej dziecka z rodzicem/opiekunem,
 • dostarczenie pozytywnych doświadczeń dotykowych i kinestetycznych,
 • poszerzenie kompetencji rodzicielskich,
 • bardziej wnikliwą obserwację dziecka,
 • szczegółową analizę sygnałów pozawerbalnych wysyłanych przez dziecko,
 • wyciszanie dziecka i jego rodzica,
 • stymulację rozwoju psychoruchowego.

 

Korzyści płynące z masażu Shantala:

 • uaktywnienie układu odpornościowego,
 • stymulacja układu nerwowego, hormonalnego i taktylnego,
 • tworzenie połączeń pomiędzy prawą a lewą półkulą mózgu,
 • lepsze dotlenienie organizmu,
 • wyciszenie,
 • lepsze spanie,
 • lepsza perystaltyka jelit – poprawa trawienia.

 

Szkolenia dla rodziców z masażu Shantala są wykonywane:

 • przez certyfikowanego instruktora Polskiej Szkoły Shantala, który ukierunkowuje rodzica/rodziców podczas masażu,
 • indywidualnie (instruktor plus rodzic/rodzice z dzieckiem) bądź grupowo,
 • w trybie kliku spotkań: 4-5 spotkań, czas spotkania to ok 1,5 godziny.

 

Do masażu są przydatne:

 • naturalne oleje (np. olej kokosowy),
 • 2 ręczniki (duży i mały),
 • swobodne ubranie.

 

 

Zalety masażu Shantala dla dzieci przyczyniły się do wprowadzenia określonej grupy ćwiczeń dla dorosłych – masażu Shantala Body Touch – szczególną grupę stanowią kobiety w ciąży oraz matki karmiące.

Comments are closed