Oferta

Logopeda Kielce - Aneta Iwan 17.11.2014

Oferta


  • terapia dzieci z opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy (głównie praca z dziećmi z alalią motoryczną, alalią sensoryczną, niedokształceniami mowy o typie afazji oraz afazją dziecięcą)
  • terapia ustno-twarzowa w oparciu o koncepcję Castillo Moralesa®
  • terapia neurologopedyczna dzieci z wadami genetycznymi i rozwojowymi
  • terapia dzieci z zaburzeniami ssania i połykania, gryzienia i żucia
  • terapia dzieci i dorosłych z porażeniem nerwu twarzowego
  • wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka, terapia wcześniaków
  • terapia z dziećmi hypotonicznymi (z obniżonym napięciem mięśniowym) i spastycznymi (ze wzmożonym napięciem mięśniowym)
  • kształtowanie i rozwijanie kompetencji językowo-komunikacyjnych
  • wspomaganie rozwoju umiejętności komunikacyjnych AAC
  • nauka masażu Shantala dla rodziców

Comments are closed