Koncepcja Castillo Moralesa®

Logopeda Kielce - Aneta Iwan 17.11.2014

Terapia ustno-twarzowa w oparciu o koncepcję Castillo Moralesa®:


Dr R. Castillo Morales kierował się w swojej pracy mottem „Dużo obserwować, następnie myśleć
i nie przyczepiać żadnej etykiety; być z dzieckiem”

Poprzez metodę pracy Castillo Moralesa mam możliwość w swojej pracy na dokładną obserwację dziecka
w kilku płaszczyznach funkcjonowania:
1. komunikacji
2. sensomotoryki
3. zabawy
4. w czasie jedzenia i picia

Kryterium obserwacji dla komunikacji odnosi się między innymi do:

 • pozawerbalnej formy komunikacji, tj. mimika twarzy, gestykulacja, reakcje wegetatywne),
 • sytuacji w jakiej dziecko się komunikuje,
 • jak długo trwa dialog i kto jest jego inicjatorem.

Kryterium obserwacji dla sensomotoryki to:

 • jak i kiedy dziecko się porusza,
 • jakie pozycje przyjmuje dziecko podczas różnych aktywności,
 • jaką dziecko ma mobilizację do ruchu i stabilizację ruchu,
 • jakimi strategiami się posługuje podczas aktywności motorycznej,
 • co dzieje się obszarem ustno-twarzowym podczas ruchu.

Kryterium obserwacji dla zabawy:

 • jakie są zainteresowania dziecka,
 • jak zachowuje się dziecko podczas aktywności zabawowej,
 • czy dąży do zabawy z innym.

Kryterium obserwacji podczas jedzenia i picia:

 • jaką dziecko przyjmuje pozycję w czasie wyżej wymienionych czynności,
 • jak zachowują się ręce i nogi podczas karmienia,
 • co dziecko je – jaka jest konsystencja pokarmu,
 • czego używa dziecko do jedzenia/czego używają rodzice do karmienia dziecka,
 • jakie są preferencje, co do temperatury, smaku pokarmu, napoju,
 • jaki jest czas jedzenia, karmienia dziecka,
 • czy oddychanie i połykanie są skoordynowane ze sobą.

Aneta Iwan
opracowane na podstawie materiałów szkoleniowych Neurorozwojowa koncepcja terapeutyczna wg Castillo Moralesa® oraz dr T. Kaczan, Rola neurorozwojowej metody Castillo Moralesa® w postępowaniu terapeutycznym i wczesnej stymulacji dzieci z grupy wysokiego ryzyka.

Comments are closed